Mutenroshi (Sant Gervasi)

@mutenroshisantgervasi

Restaurante Mutenroshi (Sant Gervasi), menu de Mutenroshi (Sant Gervasi)

carrer de santaló, 86, 08021 barcelona, spain.

Carta

Carta

Ramen Favorito

Mutenroshi (Sant Gervasi)

Ramen  

carrer de santaló, 86, 08021 barcelona, spain

Hamburguesa de pollo Favorito

Mutenroshi (Sant Gervasi)

Hamburguesa de pollo  

carrer de santaló, 86, 08021 barcelona, spain

Ramen, Muten Bravas y Po-Yo Favorito

Mutenroshi (Sant Gervasi)

Ramen, Muten Bravas y Po-Yo  

carrer de santaló, 86, 08021 barcelona, spain

80
Ramen vegetariano Favorito

Mutenroshi (Sant Gervasi)

Ramen vegetariano  

carrer de santaló, 86, 08021 barcelona, spain

80
Mutenbravas Favorito

Mutenroshi (Sant Gervasi)

Mutenbravas  

carrer de santaló, 86, 08021 barcelona, spain

90