Usaka Sushi Bar Restaurant

@usakasushibarrestaurant

Restaurante Usaka Sushi Bar Restaurant, menu de Usaka Sushi Bar Restaurant

carrer de port alegre, 15, 08870 sitges, barcelona, spain.

Carta

Carta

Yakisoba vegetal Favorito

Usaka Sushi Bar Restaurant

Yakisoba vegetal  

carrer de port alegre, 15, 08870 sitges, barcelona, spain

66
Spicy tuna Favorito

Usaka Sushi Bar Restaurant

Spicy tuna  

carrer de port alegre, 15, 08870 sitges, barcelona, spain

60
Vegano Sushi Favorito

Usaka Sushi Bar Restaurant

Vegano Sushi  

carrer de port alegre, 15, 08870 sitges, barcelona, spain

80
Maki Vegetariano Favorito

Usaka Sushi Bar Restaurant

Maki Vegetariano  

carrer de port alegre, 15, 08870 sitges, barcelona, spain

80
Yakisoba de pollo Favorito

Usaka Sushi Bar Restaurant

Yakisoba de pollo  

carrer de port alegre, 15, 08870 sitges, barcelona, spain

40
Futomaki vegetariano Favorito

Usaka Sushi Bar Restaurant

Futomaki vegetariano  

carrer de port alegre, 15, 08870 sitges, barcelona, spain

40