Restaurantes de ageyoka

Platos con ageyoka

Kushitatsu Favorito

Ageyoka

Kushitatsu  

Calle de Vergara, 28013 Madrid, Spain

80
Gyozas Favorito

Ageyoka

Gyozas  

Calle de Vergara, 28013 Madrid, Spain

100
Katsudon Favorito

Ageyoka

Katsudon  

Calle de Vergara, 28013 Madrid, Spain

100
Sushi Favorito

Ageyoka

Sushi  

Calle de Vergara, 28013 Madrid, Spain

80
Tiramisú Favorito

Ageyoka

Tiramisú  

Calle de Vergara, 28013 Madrid, Spain

80
Flan felicidad Favorito

Ageyoka

Flan felicidad  

Calle de Vergara, 28013 Madrid, Spain

80