B

Bar Iribia

@bariribia

Restaurante Bar Iribia, menu de Bar Iribia

Calle Parraldia, 1, 31281 Ancín, Navarra, Spain.

Carta

Carta

Pulpo Favorito

Bar Iribia

Pulpo  

Calle Parraldia, 1, 31281 Ancín, Navarra, Spain

100
Cordero asado Favorito

Bar Iribia

Cordero asado  

Calle Parraldia, 1, 31281 Ancín, Navarra, Spain

100
Espárragos blancos de Navarra Favorito

Bar Iribia

Espárragos blancos de Navarra  

Calle Parraldia, 1, 31281 Ancín, Navarra, Spain

100
Revuelto de setas Favorito

Bar Iribia

Revuelto de setas  

Calle Parraldia, 1, 31281 Ancín, Navarra, Spain

100