B

Bar Restaurante La Brasa

@barrestaurantelabrasa2

Restaurante Bar Restaurante La Brasa, menu de Bar Restaurante La Brasa

GIP-5121, 27, 17833 Melianta, Girona, Spain.

Carta

Carta

Crema catalana Favorito

Bar Restaurante La Brasa

Crema catalana  

GIP-5121, 27, 17833 Melianta, Girona, Spain

80
Longaniza a la brasa Favorito

Bar Restaurante La Brasa

Longaniza a la brasa  

GIP-5121, 27, 17833 Melianta, Girona, Spain

80
Arrós a la cassola Favorito

Bar Restaurante La Brasa

Arrós a la cassola  

GIP-5121, 27, 17833 Melianta, Girona, Spain

60