B

Bun Cha Ta

@bunchata

Restaurante Bun Cha Ta, menu de Bun Cha Ta

21 Nguyễn Hữu Huân, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam.

Carta

Carta

Bun Cha full Favorito

Bun Cha Ta

Bun Cha full  

21 Nguyễn Hữu Huân, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam

100
Buncha con Nei hai san Favorito

Bun Cha Ta

Buncha con Nei hai san  

21 Nguyễn Hữu Huân, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam

100