Restaurantes de daikichi

Platos con daikichi

Nigiri de salmón flambeado Favorito

Daikichi

Nigiri de salmón flambeado  

Calle Segura, 1, 03004 Alicante, Spain

100
Sushi 3 colores Favorito

Daikichi

Sushi 3 colores  

Calle Segura, 1, 03004 Alicante, Spain

80
Nigiri de caballa Favorito

Daikichi

Nigiri de caballa  

Calle Segura, 1, 03004 Alicante, Spain

100
Cóctel Samurái Chu-Hi Favorito

Daikichi

Cóctel Samurái Chu-Hi  

Calle Segura, 1, 03004 Alicante, Spain

100