D

Duong 2

@duong2

Restaurante Duong 2, menu de Duong 2

101 Phố Mã Mây, Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam.

Carta

Carta

Chef’s spring rolls in 3 ways Favorito

Duong 2

Chef’s spring rolls in 3 ways  

101 Phố Mã Mây, Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam

80
Aperitivo del chef Favorito

Duong 2

Aperitivo del chef  

101 Phố Mã Mây, Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam

40
Char grilled minced pork in sugar cane Favorito

Duong 2

Char grilled minced pork in sugar cane  

101 Phố Mã Mây, Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam

100
Grilled stuffed chicken thighs Favorito

Duong 2

Grilled stuffed chicken thighs  

101 Phố Mã Mây, Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam

60
Bun Cha Hà Nội Favorito

Duong 2

Bun Cha Hà Nội  

101 Phố Mã Mây, Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam

80
Dessert du chef Favorito

Duong 2

Dessert du chef  

101 Phố Mã Mây, Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam

60