Fairuz Restaurante Libanés

@fairuzrestaurantelibanes

Restaurante Fairuz Restaurante Libanés, menu de Fairuz Restaurante Libanés

calle de orense, 70, 28020 madrid, spain.

Carta

Carta

Mashewe Mshakal Favorito

Fairuz Restaurante Libanés

Mashewe Mshakal  

calle de orense, 70, 28020 madrid, spain

80
Shawarma Djeij w Lahme Favorito

Fairuz Restaurante Libanés

Shawarma Djeij w Lahme  

calle de orense, 70, 28020 madrid, spain

66
Moutabbal Favorito

Fairuz Restaurante Libanés

Moutabbal  

calle de orense, 70, 28020 madrid, spain

100
Tabbouleh Favorito

Fairuz Restaurante Libanés

Tabbouleh  

calle de orense, 70, 28020 madrid, spain

90
Especial fairuz Favorito

Fairuz Restaurante Libanés

Especial fairuz  

calle de orense, 70, 28020 madrid, spain

100
Kebbe Favorito

Fairuz Restaurante Libanés

Kebbe  

calle de orense, 70, 28020 madrid, spain

100