H

Huynh Hoa

@huynhhoa2

Restaurante Huynh Hoa, menu de Huynh Hoa

26 Lê Thị Riêng, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Hồ Chí Minh, Vietnam.

Carta

Carta

Banh Mih Favorito

Huynh Hoa

Banh Mih  

26 Lê Thị Riêng, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Hồ Chí Minh, Vietnam

80