Veg picante 9,3 €

Koku Kitchen Ramen

(carrer d'en carabassa, 21, 08002 barcelona, spain)

Caldo de shiitake & kombu, miso picante, tofu, wakame, nitamago, shiitake, nori, kimchi o wakame

Agregado por

Favorito