K

KQ

@kq

Restaurante KQ, menu de KQ

9 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Tân An, Ninh Kiều, Cần Thơ, Vietnam.

Carta

Carta

Stir fried beef with egg noodles Favorito

KQ

Stir fried beef with egg noodles  

9 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Tân An, Ninh Kiều, Cần Thơ, Vietnam

40
Crepes with strawberry jam Favorito

KQ

Crepes with strawberry jam  

9 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Tân An, Ninh Kiều, Cần Thơ, Vietnam

60