Lemon and Duke

@lemonandduke

Restaurante Lemon and Duke, menu de Lemon and Duke

royal hibernian way, dawson st, dublin 2, ireland.

Carta

Carta

Sandwich de pavo Favorito

Lemon and Duke

Sandwich de pavo  

royal hibernian way, dawson st, dublin 2, ireland

80
Open Crayfish Sandwich Favorito

Lemon and Duke

Open Crayfish Sandwich  

royal hibernian way, dawson st, dublin 2, ireland

80
Sandwich de pollo Favorito

Lemon and Duke

Sandwich de pollo  

royal hibernian way, dawson st, dublin 2, ireland

80
Tarta de chocolate Favorito

Lemon and Duke

Tarta de chocolate  

royal hibernian way, dawson st, dublin 2, ireland

80