N

Nam Giao

@namgiao

Restaurante Nam Giao, menu de Nam Giao

136 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh, Vietnam.

Carta

Carta

Banh Beo Favorito

Nam Giao

Banh Beo  

136 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh, Vietnam

80
Ne Lui Favorito

Nam Giao

Ne Lui  

136 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh, Vietnam

80
Banh canh cua Favorito

Nam Giao

Banh canh cua  

136 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh, Vietnam

100