O

Oceanico Sushi Bar

@oceanicosushibar

Restaurante Oceanico Sushi Bar, menu de Oceanico Sushi Bar

Euskadi Plaza, 48009 Bilbo, Bizkaia, Spain.

Carta

Carta

Sushi Favorito

Oceanico Sushi Bar

Sushi  

100
Oceanico 16 Favorito

Oceanico Sushi Bar

Oceanico 16  

Euskadi Plaza, 48009 Bilbo, Bizkaia, Spain

100
Atún rojo Favorito

Oceanico Sushi Bar

Atún rojo  

Euskadi Plaza, 48009 Bilbo, Bizkaia, Spain

100
Salmon Favorito

Oceanico Sushi Bar

Salmon  

Euskadi Plaza, 48009 Bilbo, Bizkaia, Spain

100
Ebi-langostino Favorito

Oceanico Sushi Bar

Ebi-langostino  

Euskadi Plaza, 48009 Bilbo, Bizkaia, Spain

80
Butterfish - trufa Favorito

Oceanico Sushi Bar

Butterfish - trufa  

Euskadi Plaza, 48009 Bilbo, Bizkaia, Spain

100
Hot spacy tuna Favorito

Oceanico Sushi Bar

Hot spacy tuna  

Euskadi Plaza, 48009 Bilbo, Bizkaia, Spain

100
Nigiri salmon Favorito

Oceanico Sushi Bar

Nigiri salmon  

Euskadi Plaza, 48009 Bilbo, Bizkaia, Spain

100