P

Phi Banh Mi

@phibanhmi

Restaurante Phi Banh Mi, menu de Phi Banh Mi

88 Thái Phiên, Phường Minh An, Hội An, Quảng Nam, Vietnam.

Carta

Carta

The Phi Special Favorito

Phi Banh Mi

The Phi Special  

88 Thái Phiên, Phường Minh An, Hội An, Quảng Nam, Vietnam

100
Chicken sandwich Favorito

Phi Banh Mi

Chicken sandwich  

88 Thái Phiên, Phường Minh An, Hội An, Quảng Nam, Vietnam

100
Pork and cheese banh mi Favorito

Phi Banh Mi

Pork and cheese banh mi  

88 Thái Phiên, Phường Minh An, Hội An, Quảng Nam, Vietnam

100