P

Pho 10

@pho103

Restaurante Pho 10, menu de Pho 10

10 Lý Quốc Sư, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam.

Carta

Carta

Pho tai gan Favorito

Pho 10

Pho tai gan  

10 Lý Quốc Sư, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam

100