Q

Quan An Ngon

@quananngon

Restaurante Quan An Ngon, menu de Quan An Ngon

18 Phan Bội Châu, Liên Bảo, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, Vietnam.

Carta

Carta

Morning glory with garlic Favorito

Quan An Ngon

Morning glory with garlic  

18 Phan Bội Châu, Liên Bảo, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, Vietnam

80
Fresh spring roll with shrimp, pork and herbs Favorito

Quan An Ngon

Fresh spring roll with shrimp, pork and herbs  

18 Phan Bội Châu, Liên Bảo, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, Vietnam

100
Nem cua be Favorito

Quan An Ngon

Nem cua be  

18 Phan Bội Châu, Liên Bảo, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, Vietnam

100
Pounded shrimp paste on sugar cane Favorito

Quan An Ngon

Pounded shrimp paste on sugar cane  

18 Phan Bội Châu, Liên Bảo, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, Vietnam

100
Banh xeo tom tit Favorito

Quan An Ngon

Banh xeo tom tit  

18 Phan Bội Châu, Liên Bảo, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, Vietnam

60