Q

QUÁN LẨU VỊT NẤU CHAO KIM LIÊN

@quanlẩuvịtnấuchaokimliên2

Restaurante QUÁN LẨU VỊT NẤU CHAO KIM LIÊN, menu de QUÁN LẨU VỊT NẤU CHAO KIM LIÊN

72 Lê Lai, An Lạc, Ninh Kiều, Cần Thơ, Vietnam.

Carta

Carta

Pollo a la cazuela Favorito

QUÁN LẨU VỊT NẤU CHAO KIM LIÊN

Pollo a la cazuela  

72 Lê Lai, An Lạc, Ninh Kiều, Cần Thơ, Vietnam

80