volver a rankings

Ranking paella

1 29 votos
Paella del señoret
90
2 78 votos
Paella del Senyoret

Samm

Paella del senyoret  

Paella de pescado y marisco pelado.

87
3 32 votos
Paella y arroz del Senyoret
89
4 23 votos
arroz con marisco
90
5 24 votos
Arroz del senyoret
90
6 22 votos
Paella de l’Escribà
90
7 22 votos
Paella de Bogavante
90
8 13 votos
Paella de rotxos
92
9 14 votos
Pella de pollo y marisco
91
10 31 votos
Paella
87
11 59 votos
Paella de Marisco
85
12 30 votos
Paella mixta
87
13 9 votos
Paella Valenciana
93
14 17 votos
Paella valenciana
89
15 10 votos
Arroz Negro
92
16 24 votos
Arroz meloso de bogavante
87
17 7 votos
Arroz negro
94
18 35 votos
Paella Valenciana
85
19 35 votos
Paella negra de marisco
85
20 19 votos
Paella Mixta
87
21 5 votos
Paella de pescado y marisco
96
22 15 votos
Paella
88
23 6 votos
Paella Parellada
93
24 45 votos
Paella Mixta

Docamar

Paella mixta 11 €

con marisco, pollo y verduras

82