Ribs Restaurant

@ribsrestaurant8

Restaurante Ribs Restaurant, menu de Ribs Restaurant

carrer de potosí, 08030 barcelona, spain.

Carta

Carta

Nachos frontera Favorito

Ribs Restaurant

Nachos frontera  

carrer de potosí, 08030 barcelona, spain

76
Cheese bacon fries Favorito

Ribs Restaurant

Cheese bacon fries  

carrer de potosí, 08030 barcelona, spain

93
Carne Favorito

Ribs Restaurant

Carne  

carrer de potosí, 08030 barcelona, spain

90
Pollo McMurray Favorito

Ribs Restaurant

Pollo McMurray  

carrer de potosí, 08030 barcelona, spain

100
Hamburguesa Favorito

Ribs Restaurant

Hamburguesa  

carrer de potosí, 08030 barcelona, spain

100