Rosana avatar

Rosanavil Variado Sushi at Sushi Shop

21 de mayo 2018

Variado Sushi
Rosana avatar

Rosanavil Paella at El Cangrejo Loco

21 de mayo 2018

Paella
Rosana avatar

Rosanavil Paella at El Cangrejo Loco

21 de mayo 2018

Rosana avatar

Rosanavil Pizzanesa Fugazza at La Manduca Bistro

21 de mayo 2018

Pizzanesa Fugazza
Rosana avatar

Rosanavil Pizzanesa Fugazza at La Manduca Bistro

21 de mayo 2018

Rosana avatar

Rosanavil Alcachofas del Prat y Caracoles at Can Cargol

21 de mayo 2018

Alcachofas del Prat y Caracoles
Rosana avatar

Rosanavil Alcachofas del Prat y Caracoles at Can Cargol

21 de mayo 2018

Rosana avatar

Rosanavil Pizza at Pizza al Vol

21 de mayo 2018

Pizza
Rosana avatar

Rosanavil Pizza at Pizza al Vol

21 de mayo 2018

Rosana avatar

Rosanavil Remen de Miso at Mutenroshi Ramen

21 de mayo 2018

Remen de Miso
Rosana avatar

Rosanavil Remen de Miso at Mutenroshi Ramen

21 de mayo 2018

Rosana avatar

Rosanavil Ramen de Miso at Ramen Ya Hiro

21 de mayo 2018

Ramen de Miso
Rosana avatar

Rosanavil Ramen de Miso at Ramen Ya Hiro

21 de mayo 2018

Rosana avatar

Rosanavil Burger Chipotle at Goiko Grill (Sant Joan)

21 de mayo 2018

Burger Chipotle
Rosana avatar

Rosanavil Burger Chipotle at Goiko Grill (Sant Joan)

21 de mayo 2018