Hamburger  

Shake Shack

(199 Niagara Ln, Willingboro, NJ 08046, USA)

80%

Agregado por nanochino

Favorito
nanochino nanochino (dic. 7º 2018, 07:37): Un básico bien hecho