S

Shin Hakata Ramen

@shinhakataramen

Restaurante Shin Hakata Ramen, menu de Shin Hakata Ramen

173 Massachusetts Ave, Boston, MA 02115, USA.

Carta

Carta

Spicy tonkotsu ramen Favorito

Shin Hakata Ramen

Spicy tonkotsu ramen  

173 Massachusetts Ave, Boston, MA 02115, USA

80
Seaweed salad Favorito

Shin Hakata Ramen

Seaweed salad  

173 Massachusetts Ave, Boston, MA 02115, USA

80
Chashu Buns Favorito

Shin Hakata Ramen

Chashu Buns  

173 Massachusetts Ave, Boston, MA 02115, USA

60
Gyoza Favorito

Shin Hakata Ramen

Gyoza  

173 Massachusetts Ave, Boston, MA 02115, USA

60