Shinobi Sushi

@shinobisushi

Restaurante Shinobi Sushi, menu de Shinobi Sushi

83a junction rd, london n19 5qu, uk.

Aún no tenemos platos de Shinobi Sushi

Descarga la app de Goxo para agregar fotos y platos