S

Sibuya Urban Sushi Bar

@sibuyaurbansushibar33

Restaurante Sibuya Urban Sushi Bar, menu de Sibuya Urban Sushi Bar

Rúa Galera, 34, 15003 A Coruña, Spain.

Carta

Carta

Gyozas Favorito

Sibuya Urban Sushi Bar

Gyozas  

Rúa Galera, 34, 15003 A Coruña, Spain

80
Uramaki Maremoto Favorito

Sibuya Urban Sushi Bar

Uramaki Maremoto  

Rúa Galera, 34, 15003 A Coruña, Spain

80
Uramaki Carpe Diem Favorito

Sibuya Urban Sushi Bar

Uramaki Carpe Diem  

Rúa Galera, 34, 15003 A Coruña, Spain

100
Uramaki Acevichado Favorito

Sibuya Urban Sushi Bar

Uramaki Acevichado  

Rúa Galera, 34, 15003 A Coruña, Spain

100