La bourbon
Tequeños
Pollo frito
Tofu especiado
Pollo picante
Cappuccino
Spritzkuchen
Currywurst
Cappuccino
Tarta de queso
Bagel de aguacate
Bagel Caprese
Kartoffelpuffer
Currywurst
Sopa Goulash
Cappuccino
Latte
Nan Gua Bin
Mo Cha Dangao
Chuan Yi Kao Ya
Xiaolongbao
Tie pan yu tou