S

Skaptoburguer

@skaptoburguer

Restaurante Skaptoburguer, menu de Skaptoburguer

ul. "Tsar Ivan Shishman" 20, 1000 Sofia Center, Sofia, Bulgaria.

Carta

Carta

Sa7osh1 Favorito

Skaptoburguer

Sa7osh1  

ul. "Tsar Ivan Shishman" 20, 1000 Sofia Center, Sofia, Bulgaria

100