Sushi do

@sushido

Restaurante Sushi do, menu de Sushi do

calle arco de san pedro, 6, 45600 talavera de la reina, toledo, spain.

Carta

Carta

Yakitori Favorito

Sushi do

Yakitori  

calle arco de san pedro, 6, 45600 talavera de la reina, toledo, spain

90
Maguro tataki Favorito

Sushi do

Maguro tataki 11,8 €

calle arco de san pedro, 6, 45600 talavera de la reina, toledo, spain

85
ramen Favorito

Sushi do

ramen 8,7 €

calle arco de san pedro, 6, 45600 talavera de la reina, toledo, spain

88
tatar de atún Favorito

Sushi do

tatar de atún 7,9 €

calle arco de san pedro, 6, 45600 talavera de la reina, toledo, spain

87
tartar de salmon Favorito

Sushi do

tartar de salmon 7,4 €

calle arco de san pedro, 6, 45600 talavera de la reina, toledo, spain

86
Tori don Favorito

Sushi do

Tori don  

calle arco de san pedro, 6, 45600 talavera de la reina, toledo, spain

100