S

Sushirrito

@sushirrito

Restaurante Sushirrito, menu de Sushirrito

271 University Ave, Palo Alto, CA 94301, USA.

Carta

Carta

Burritos de sushi Favorito

Sushirrito

Burritos de sushi  

271 University Ave, Palo Alto, CA 94301, USA

40