Takumi Grill & Sushi

@takumigrillsushi

Restaurante Takumi Grill & Sushi, menu de Takumi Grill & Sushi

carrer de mallorca, 182, 08036 barcelona, spain.

Carta

Carta

Maki deluxe set Favorito

Takumi Grill & Sushi

Maki deluxe set  

carrer de mallorca, 182, 08036 barcelona, spain

70
Atún y salmón nigiri set Favorito

Takumi Grill & Sushi

Atún y salmón nigiri set  

carrer de mallorca, 182, 08036 barcelona, spain

80
Sushi Favorito

Takumi Grill & Sushi

Sushi  

carrer de mallorca, 182, 08036 barcelona, spain

100
Gunkan de salmón y atún Favorito

Takumi Grill & Sushi

Gunkan de salmón y atún  

carrer de mallorca, 182, 08036 barcelona, spain

100
Gyozas Favorito

Takumi Grill & Sushi

Gyozas  

carrer de mallorca, 182, 08036 barcelona, spain

100
Uramaki set Favorito

Takumi Grill & Sushi

Uramaki set  

carrer de mallorca, 182, 08036 barcelona, spain

100