Khao pad khai  

Thai Garden 2112 (Thai on The Khlong)

(calle de recoletos, 4, 28001 madrid, spain)

Arroz blanco thaï perfumado salteado con huevo.

Favorito