Yakumanka

@yakumanka

Restaurante Yakumanka, menu de Yakumanka

carrer de valència, 207, 08007 barcelona, spain.

Carta

Carta

Lomo Saltado Favorito

Yakumanka

Lomo Saltado  

carrer de valència, 207, 08007 barcelona, spain

100
Ceviche carretillero Favorito

Yakumanka

Ceviche carretillero  

carrer de valència, 207, 08007 barcelona, spain

80
Tiradito nikkei Favorito

Yakumanka

Tiradito nikkei  

carrer de valència, 207, 08007 barcelona, spain

100
Ceviche Apaltado Favorito

Yakumanka

Ceviche Apaltado  

carrer de valència, 207, 08007 barcelona, spain

83
Trio de anticuchos Favorito

Yakumanka

Trio de anticuchos  

carrer de valència, 207, 08007 barcelona, spain

100
Arroz chaufa tapadito Favorito

Yakumanka

Arroz chaufa tapadito  

carrer de valència, 207, 08007 barcelona, spain

100
Tres leches Favorito

Yakumanka

Tres leches  

carrer de valència, 207, 08007 barcelona, spain

100
Anticuchos Favorito

Yakumanka

Anticuchos  

carrer de valència, 207, 08007 barcelona, spain

80
Ceviche clásico Favorito

Yakumanka

Ceviche clásico  

carrer de valència, 207, 08007 barcelona, spain

84